ارتباطات شبکه های پخشی و ارتباطات همتا به همتا

ارتباطات شبکه های پخشی و ارتباطات همتا به همتا

(ارتباطات شبکه های پخشی و ارتباطات همتا به همتا)

در این مقاله سعی می کنیم که توجه خود را از مسایل متفرقه به موضوع اصلی(یعنی همان شبکه های کامپیوتری) معطوف کنیم.هیچ طبقه بندی پذیرفته شده ای که در بر گیرنده تمام انواع شبکه های کامپیوتری باشد وجود ندارد.امروزه دو تکنولوژی انتقال بیش از همه گسترش یافته و فراگیر هستند :

  1. ارتباطات شبکه های پخشی(Broadcast)
  2. ارتباطات همتا به همتا (peertopeer)

شبکه های پخشی (broadcast network)

این نوع شبکه ها دارای یک کانال مخابراتی هستند که بین همه کامپیوترهای شبکه به اشتراک گذاشته شده است.هر یک از کامپیوترها می توانند پیام های خود را در بسته (packet)  های کوچک مخابره کنندو تمام کامپوترهای دیگر این پیام ها را دریافت خواهند کرد.

آدرس کامپیوتری که این بسته در حقیقت برای وی ارسال شده ، در بخشی از پیام نوشته می شود.هر کامپیوتر به محض دریافت بسته ،آدرس گیرنده را چک می کند:اگر پیام برای او باشد، آنرا پردازش می کند ولی اگر پیام متعلق به دیگری باشد، به سادگی آنرا نادیده می گیرد.

به عنوان مقایسه، فرض کنید کسی در انتهای راهرویی که در دو طرف آن پر از اتاق های متعدد است فریاد بزند”آقای واتسون، بیایید.با شما کار دارم.”با اینکه این پیام به گوش همه افراد می رسد، فقط آقای واتسون به آن پاسخ می دهد و دیگران توجهی به آن نخواهند کرد.

یا وقتی در سالن انتظار فرودگاه اعلام می شود که “مسافران پرواز 644 به خروجی 12 مراجعه کنند”فقط آنهایی که بلیط این پرواز را دارند عکس العمل نشان می دهند.

ارتباطات شبکه های پخشی و ارتباطات همتا به همتا
ارتباطات شبکه های پخشی و ارتباطات همتا به همتا

در شبکه های پخشی با تعبیه کد خاص در فیلد آدرس (address field)  می توان یک پیام را به تمام کامپیوترها ارسال کرد.چنین پیامی را همه کامپیوترها متعلق به خود تلقی کرده و آنرا می خوانند.به این تکنیک پخش(broadcasting) گفته می شود.

در برخی از سیستم های پخشی امکان ارسال پیام به دسته ای از کامپیوترها نیز وجود دارد که به آن پخش گروهی (multicasting) می گویند.

بدین منظور،معمولا یک بیت خاص در فیلد آدرس ظاهر می شود و همه آنهایی که این بیت در آنها وجود داردعضو گروه محسوب شده و پیام را می گیرند.

در شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)  بیت تک تک کامپیوترها مسیر ارتباطی مستقل وجود دارد.البته وقتی یک بسته بخواهداز کامپیوتری به کامپیوتر دیگر برود، احتمالا سر راه خود از چند ماشین بینابینی نیز عبور خواهد کرد.

معمولا در این قبیل شبکه ها مسیرهای متعددی بین دو کامپیوتر خاص می توان برقرار کردکه از نظر طول مسیر باهم تفاوت دارند، یافتن کوتاهترین مسیر یکی از مسایل مهم در این گونه شبکه هاست.

به عنوان یک قاعده کلی(البته با استثناهای متعدد)،شبکه های کوچک، متمرکز و محلی از نوع پخشی هستند و شبکه های بزرگ و گسترده از نوع همتا به همتا.ارتباط شبکه همتا به همتا گاهی پخش تکی (unicasting) نیز گفته می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس