HPE ProLiant DL180 Gen9

HPE ProLiant DL180 Gen9

توضیحات

سرور HPE Proliant DL180 G9 از دو پردازنده اینتل سری E3-2600V3 و E3-2600V4 و 120 ترابایت فضا در مدلهای 3.5 اینچی و 32 ترابایت فضا در مدلهای 2.5 اینچی پشتیبانی میکند. امکان نصب حداکثر 1 ترابایت RAM DDR4 فراهم میباشد. این سرور HP از دو پردازنده و دو منبع تغذیه 550 وات پشتیبانی میکند.

Raid Controller این سرور B140i و برای استفاده از هارد دیسکهای SATA میباشد. برای استفاده از هارد دیسکهای SAS نیاز به نصب کارتهای P440 یا H240 میباشد.

 

مشخصات کلی :

پردازنده (CPU)

تعداد پردازنده : 2 عدد
نوع پردازنده : Intel Xeon E3-2600V3 و  Intel Xeon E3-2600V4


حافظه (RAM)

تعداد اسلات : 16 عدد
نوع : DDR4 Registered و Load Reduced
مقدار : 1 ترابایت (16* LRDIMM 64Gb ) و 512 گیگابایت (16* RDIMM 32Gb )
لیست RAM های قابل نصب روی این سرور :

Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v4 Series

HP 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit  805347-B21
HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit  805349-B21
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit  836220-B21
HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit  805351-B21

 

Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v3 Series

HP 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit  726717-B21
HP 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit  726718-B21
HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit  759934-B21
HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit  726719-B21
HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit  728629-B21

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v4 Series

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Reduced Memory Kit  805353-B21
HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Reduced Memory Kit8  05358-B21

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v3 Series

HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit  726720-B21
HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit  726722-B21
HP 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit  726724-B21

HPE Standard Memory for E5-2600v4 Series

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Standard Memory Kit  851353-B21

HPE Standard Memory for E5-2600v3 Series

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit  803026-B21
HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit  803028-B21


هارد دیسک (HDD)

تعداد : 8 عدد در مدل 3.5 اینچی و 8 عدد در مدل 2.5 اینچی
نوع : SATA و SAS (نیاز به نصب P440 یا H240)

لیست هارد دیسکهای قابل نصب روی این سرور :

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872479-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  781518-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  785069-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872477-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in ) SC 3yr Wty HDD  781516-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872475-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  785067-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  870759-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  870757-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  759212-B21
HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  759210-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  870753-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  759208-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise 512e Drives

HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  881457-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  872481-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e HDD  791034-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  870765-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  870763-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e HDD  748387-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  832514-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline 512e Drives

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  765466-B21
HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  765464-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 3yr Wty HDD  765424-B21
HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD  737394-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD  737261-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846514-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872487-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  818367-B21
HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846528-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872485-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  818365-B21
HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846524-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline 512e Drives

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  819201-B21
HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861754-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) 512e Performance Drives

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861756-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline 512e Helium Drives

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  857644-B21
HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  861590-B21

SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  655710-B21

SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline 512e Drives

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  765455-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  765453-B21

SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846510-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872491-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  861678-B21
HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  861693-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872489-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  861676-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  861691-B21

SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline 512e Drives

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  819203-B21
HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861750-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861752-B21

SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline 512e Helium Drives

HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  857648-B21
HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  861594-B21

SATA Non-hot Plug LFF 7.2K (3.5-inch) Standard Drives

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  801888-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  801884-B21
HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  801882-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Write Intensive Solid State Drives

HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873357-B21
HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873355-B21
HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873351-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Read Intensive Solid State

HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  870144-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872394-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875330-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872392-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875326-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872390-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875313-B21
HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875311-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Mixed Use Solid State Drives

HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873367-B21
HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872386-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873365-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872382-B21
HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873363-B21
HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872376-B21
HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873359-B21
HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872374-B21

12G SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Mixed Use Solid State Drives

HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872378-B21

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Write Intensive Solid State Drives

HPE 1.6TB SATA 6G WI SFF SC DS SSD  872363-B21
HPE 800GB SATA 6G WI SFF SC DS SSD  872359-B21
HPE 400GB SATA 6G WI SFF SC DS SSD  872355-B21

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Read Intensive Solid State Drives

HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877764-B21
HPE 3.8TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  868830-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877758-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  871770-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  868826-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875513-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869386-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877752-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869384-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  868822-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875511-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty SSD  871768-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877746-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869378-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  868818-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875509-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877740-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869376-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  868814-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875503-B21
HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869374-B21

Read Intensive – 6G SATA – M.2 – Solid State Drives

HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875500-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875319-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875498-B21
HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875317-B21

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives

HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877788-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872352-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875478-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty SSD  804631-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877782-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872348-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875474-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877776-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872344-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875470-B21
HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  880295-B21
HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875483-B21

Mixed Use – 6G SATA – M.2 – Solid State Drives

HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875492-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875490-B21
HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875488-B21

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Write Intensive Solid State Drives

HPE 1.6TB SATA 6G WI LFF SCC DS SSD  872365-B21
HPE 800GB SATA 6G WI LFF SCC DS SSD  872361-B21
HPE 400GB SATA 6G WI LFF SCC DS SSD  872357-B21

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Read Intensive Solid State Drives

HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877760-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869388-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877754-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877748-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869380-B21

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SCC Mixed Use Solid State Drives

HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877790-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875480-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty SSD  804634-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877784-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875476-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872350-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875472-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872346-B21

M.2 SSD

HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit  835563-B21
HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit  835565-B21
HPE Universal SATA HHHL 3yr Wty M.2 Kit  878783-B21

NOTE: M.2 drives go in PCIe slot and use B140i SATA controller only.

HP DL180 Gen9 8SFF Hard Drive Cage/Backplane Kit  725572-B21
HP DL180 Gen9 12LFF Hot Plug Enablement Kit  725574-B21


منبع تغذیه (POWER SUPPLY)

تعداد : 2 عدد

توان مصرفی : 550 و 900 وات


ابعاد

سایز : 8.75 * 44.55 * 60.76 سانتی متر

وزن : 21.59 کیلوگرم

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “HPE ProLiant DL180 Gen9”