HPE ProLiant DL20 Gen9

HPE ProLiant DL20 Gen9

توضیحات

سرور HPE Proliant DL20 G9 یک دستگاه قدرتمند است که از Intel® Pentium®, Core i3 و E3-1200v5 بعنوان پردازشگر مرکزی برای پردازش اطلاعات استفاده میکند . این نوع سرور از سروهای hp در شرکت های متوسط و در حال توسعه استفاده میشود و انعطاف پذیری خوبی برای افزایش قدرت سرور دارد و به همین دلیل  میتوان گفت بسیار مقرون بصرفه برای شرکت های در حال توسعه میباشد.

 سرور ProLiant DL20 G9 از هارد دیسک ها با حجم 16TB تا 20TB با درایور SATA پشتیبانی میکند .

 

مشخصات کلی :

پردازنده (CPU)

تعداد پردازنده : 1 عدد

نوع پردازنده : Intel Pentium , Intel Xeon E3-1200V5 Series , Intel Corei 3

حافظه (RAM)

تعداد اسلات : 4 عدد

نوع : Unbuffered

مقدار : 64 گیگابایت (4 * 16gb )

لیست RAM های قابل نصب روی این سرور :

Unbuffered DIMMs (UDIMMs) – 2400 MHz

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit   862974-B21
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Unbuffered Standard Memory Kit   862976-B21

Unbuffered DIMMs (UDIMMs) – 2133 MHz

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit  805671-B21‌
HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit  805669-B21
HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit  819880-B21
HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Standard Memory Kit  805667-B21


هارد دیسک (HDD)

تعداد : 2 عدد در مدل LFF و 4 عدد در مدلSFF

نوع : SATA و SAS

لیست هارد دیسکهای قابل نصب روی این سرور :

SATA Non-Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  801882-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  801884-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  801888-B21

SATA Non-Hot Plug LFF (3.5-inch) Entry (ETY) Drives

HPE 500GB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  843264-B21
HPE 1TB SATA 6G Entry 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  843266-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  843268-B21
HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  843270-B21
HPE 4TB SATA 6G Entry 5.9K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD  815635-B21

6G SATA SC Hot Plug LFF 7.2K (3.5-inch) Standard Drives

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  858594-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  858596-B21

SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  861691-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872489-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  861676-B21
HPE 3TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  861693-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861752-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872491-B21
HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  861678-B21
HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861750-B21
HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846510-B21
HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  861594-B21
HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  819203-B21
HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  857648-B21
HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  881785-B21

SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  870753-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872475-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  759208-B21
HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  785067-B21
HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  759210-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  870757-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitall Signed Firmware HDD  872477-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  759212-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  781516-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  870763-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  870759-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  785069-B21
HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  870765-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872479-B21
HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD  781518-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e HDD  791034-B21
HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  872481-B21
HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  881457-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Enterprise (ENT) Drives

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD  737261-B21
HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty HDD  737394-B21
HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SC 3yr Wty HDD  765424-B21

SAS Hot Plug LFF (3.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846524-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872485-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  818365-B21
HPE 3TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846528-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861756-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  872487-B21
HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD  818367-B21
HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  846514-B21
HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  861754-B21
HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  861590-B21
HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  819201-B21
HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD  857644-B21

SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) Midline (MDL) Drives

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  655710-B21

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC 512e Drives

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  765453-B21
HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  765455-B21 لیست قیمت نیوپایپ

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives

HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  880295-B21
HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875483-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877776-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872344-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875470-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877782-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872348-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875474-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty SSD  804631-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877788-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872352-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875478-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) SC 512e Drives

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e HDD  748387-B21
HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD  765464-B21
HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD  832514-B21
HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD  765466-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives

HPE 480GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD   875311-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872390-B21
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875313-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872392-B21
HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875326-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872394-B21
HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875330-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives

HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873351-B21
HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD   873355-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873357-B21

12G SAS Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives

HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873359-B21
HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872374-B21
HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873363-B21
HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872376-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873365-B21
HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872382-B21
HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  873367-B21
HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872386-B21

12G SAS Hot Plug SFF (3.5-inch) SC Mixed Use Solid State Drives

HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  72378-B21

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) Mixed Use SCC Solid State Drives

HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875472-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872346-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877784-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875476-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  872350-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty SSD  804634-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877790-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875480-B21

Mixed Use – 6G SATA – M.2 – Solid State Drives

HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875488-B21
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875490-B21
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875492-B21

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives

HPE 150GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869374-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877740-B21
HPE 240GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD  868814-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869376-B21
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875503-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877746-B21
HPE 480GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD  868818-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869378-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875509-B21
HPE 960GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD  868822-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869384-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875511-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869386-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877752-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty SSD  871768-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877758-B21
HPE 1.92TB SATA 6G RI SFF SC DS SSD 868826-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  871770-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875513-B21
HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877764-B21
HPE 3.84TB SATA 6G RI SFF SC DS SSD  868830-B21
HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  870144-B21

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Read Intensive Solid State Drives

HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877748-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869380-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877754-B21
HPE 1.6TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  869388-B21
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  877760-B21 نیوفلکس

Read Intensive – 6G SATA – M.2 – Solid State Drives

HPE 150GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD   875317-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD   875319-B21
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD   875498-B21
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD  875500-B21

6G SATA Hot Plug SFF (2.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives

HPE 400GB SATA 6G WI SFF SC DS SSD  872355-B21
HPE 800GB SATA 6G WI SFF SC DS SSD  872359-B21
HPE 1.6TB SATA 6G WI SFF SC DS SSD  872363-B21

6G SATA Hot Plug LFF (3.5-inch) SC Write Intensive Solid State Drives

HPE 400GB SATA 6G WI LFF SCC DS SSD  872357-B21
HPE 800GB SATA 6G WI LFF SCC DS SSD  872361-B21
HPE 1.6TB SATA 6G WI LFF SCC DS SSD  872365-B21

M.2 SSD

HPE Universal SATA HHHL 3yr Wty M.2 Kit  878783-B21
HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty M.2 Kit  835563-B21
HPE 340GB SATA 6G Read Intensive 3yr Wty Dual M.2 Kit  835565-B21
HPE DL20 Gen9 M.2 RA and Optical Disk Drive Power Cable Kit  816284-B21

HPE Large Form Factor Hard Drive Blank Kit  666986-B21
HPE Small Form Factor Hard Drive Blank Kit  666987-B21


منبع تغذیه (POWER SUPPLY)

تعداد : 1 عدد در مدلهای LFF و 2 عدد در مدلهای SFF

توان مصرفی : 900 وات


ابعاد

سایز : 4.32 * 43.46 * 38.22 سانتی متر

وزن : 8 کیلوگرم

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “HPE ProLiant DL20 Gen9”